Дневни информации HUPX

Дневни информации за ЕЕС

22.12.`23

23.12.`23

24.12.23

25.12.`23

Најнови објави

Нашите услуги

Обезбедување експертиза во различни инженерски дисциплини за да се поттикне напредокот во Македонија.

Енергетски решенија за Македонија

Инженерски проекти и инвестиции

skyline photography of nuclear plant cooling tower blowing smokes under white and orange sky at daytime
skyline photography of nuclear plant cooling tower blowing smokes under white and orange sky at daytime
person writing on white paper
person writing on white paper
text
text

Техничка експертиза и истражување

Формули, пресметки, цртежи, непроспиени ноќи и бескрајно голем број испити е она што не поврзува со инженерска диплома. Но да се биде инженер е многу повеќе од тоа!

Ние инженерите на Република Македонија ја имаме одговорноста за економскиот и техничко-технолошкиот напредок на Македонија. Темел на ваквиот развој е енергетската независност на Република Македонија.

Да разговараме!

Имате прашања, коментари или идеи за соработка?

Одлично, дозволете ни да ги слушнеме!
Ние сме за унапредување на енергетската независност и техничко-технолошки развој на Република Македонија.

Комуникација би ја воделе овде по пат на електронски пораки или на Фејсбук групата: ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

„Одлична група за инженери за размена на идеи и придонес во развојот на технологијата во Македонија.“

„Инженерите на Македонија е вредна платформа за споделување знаење и професионално вмрежување.“

„Научив многу од дискусиите во оваа група. Тоа ми помогна да пораснам како инженер“

Што велат посетителите на нашата група: