Нашите услуги

Од консултации и развој на стратегија до имплементација и поддршка, нашите сеопфатни услуги можат да ѝ помогнат на Република Македонија да напредува.

Енергетски решенија за Македонија

Инженерски проекти и инвестиции

skyline photography of nuclear plant cooling tower blowing smokes under white and orange sky at daytime
skyline photography of nuclear plant cooling tower blowing smokes under white and orange sky at daytime
person writing on white paper
person writing on white paper
text
text
Техничка експертиза и истражување